Mezuniyet Tez Seminer İşlemleri

A-DOKTORA PROGRAMLARI İŞLEMLERİ

 1. Doktora Tez Önerisi Yazım Kılavuzu
 2. Ek-3 Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı Formu
 3. EK-1 Kapak
 4. DOKTORA TEZ YAZIM KILAVUZU
 5. Ek-1 Bilimsel Etik Sayfası
 6. Ek-2 Özet ve Abstract
 7. Ek-3 Doktora Tezi Kabul Formu
 8. Ek-5 Özgeçmiş
 9. Ek-6 Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme, Mezuniyet ve İlişik Kesme Formu
 10. Ek-8 Tez Teslim Dilekçesi Doktora
 11. EK-9 Dış Kapak
 12. EK-10 İç Kapak
 13. EK-11 İçindekiler Örneği
 14. EK-12 Örnek Sayfa Düzeni
 15. EK-13 Kapak Sırt Yazısı Örneği
 16. EK-14 CD Örneği
 17. Mezuniyette Yapılacak İşlemler

 

B-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İŞLEMLERİ

 1. Tezli Yüksek Lisans Tez Önerisi Yazım Kılavuzu
 2. Ek-2 Yüksek Lisans Tez Önerisi Dilekçe Formu
 3. EK-1 Kapak
 4. TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU
 5. Ek-1 Bilimsel Etik Sayfası
 6. Ek-2 Özet ve Abstract
 7. Ek-4 Yüksek Lisans Tezi Kabul Formu
 8. Ek-5 Özgeçmiş
 9. Ek-6 Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme, Mezuniyet ve İlişik Kesme Formu
 10. Ek-7 Tez Teslim Dilekçesi Yüksek Lisans
 11. EK-9 Dış Kapak
 12. EK-10 İç Kapak
 13. EK-11 İçindekiler Örneği
 14. EK-12 Örnek Sayfa Düzeni
 15. EK-13 Kapak Sırt Yazısı Örneği
 16. EK-14 CD Örneği
 17. Mezuniyette Yapılacak İşlemler

 

C-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İŞLEMLERİ

 1. TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE YAZIM KLAVUZU
 2. Ek-1 Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi İnceleme ve Değerlendirme Formu
 3. Ek-2 Mezuniyet ve İlişik Kesme Formu
 4. Ek-3 Dış Kapak
 5. Ek-4 İç Kapak
 6. Ek-5 İçindekiler Örneği
 7. Ek-6 Örnek Sayfa Düzeni
 8. Ek-7 CD Örneği
 9. Ek-8 Özgeçmiş
 10. Ek-9 Bilimsel Etik Sayfası
 11. Mezuniyette Yapılacak İşlemler