Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı

Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

- Birime havale edilen iş ve evrakların astlara havalesini yapmak ve gereğini sağlamak
- Memur Özlük İş ve İşlemleri
- Sözleşmeli Personel, Sürekli İşçi Özlük İş ve İşlemleri
- Personel Görevlendirilmesi
- Personel Planlaması
- Kalite İş ve İşlemleri
- KVKK İş ve İşlemleri
- Başkanlık Güncel Verilerini Takip Etmek 
- Hizmet İçi Eğitim Düzenlenmesi
- Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması
- Brifing Dosyası Hazırlama
- Web Sayfası Takibi
- Bağımlılıkla Mücadele (YÖKSİS Bağımlılık Anketi Bilgi Girişi)
- 11.Kalkınma Planı