Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı

Görev Dağılım Çizelgesi

İDARİ İŞLER VE SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ(Şube Müdürü İdiris YENİ)

 1. Personel Özlük işleri
 2. Kurum içi ve dışı yazışmalar
 3. Engelli öğrenci birimi iş ve işlemler
 4. İşçi maaş ve özlük hakları
 5. 4734 S. Kanun 19. Maddesi kapsamındaki ihaleler
 6. 2886 S. Kanun kapsamında ihaleler
 7. Gıda hakediş ve ödemeleri
 8. Seydişehir, Ereğli yemekhane ödemeleri
 9. Doğrudan teminlerin 6.1 kalemi alımları
 10. İdarece verilecek diğer görevler



KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ(Şube Müdürü Salih Zeki İNCE)

 1. Kitap stant tahsisi
 2. Otobüs tahsisleri ve yazışmaları
 3. Gelen giden evrak personele havale edilmesi (Kültür Şube içerisinde)
 4. Öğrenci toplulukları ile ilgili iş ve işlemler
 5. Salon tahsis işlemleri
 6. Kültür bakanlığının sitesine kültürel faaliyetlerin girilmesi
 7. Web sayfasının ve sosyal medya hesaplarının kontrolü
 8. Afiş duyuru nitelikli yazışmalar
 9. Okul gezi izinleri
 10. Kısmi zamanlı öğrenci maaşları ve SGK ödemeleri
 11. Alanı ile ilgili doğrudan teminler
 12. İdarece verilecek diğer görevler


YEMEKHANE VE KANTİN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ(Şube Müdürü Ahmet AŞKAR)

 1. Taşınır kayıt işlemleri
 2. Elektrik, doğalgaz, ptt kargo ödemeleri
 3. Yemek kart satış işlemleri ve takibi
 4. Depoların düzeni ve takibi
 5. Hakedişler (Araç, yakıt, ilaçlama vb.)
 6. Alanı ile ilgili doğrudan teminler
 7. İdarece verilecek diğer görevler


SPOR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ(Şube Müdürü Mehmet BÜYÜKDEDE)

 1. Tüm sportif faaliyetler
 2. Spor işleri ile ilgili satın alma, yolluk, avanslar
 3. Spor ve diğer resmi yazışmalar
 4. İdarece verilecek diğer görevler


 

OFİS ÇALIŞANLARI  (Genel)

 

1.    Birimin yazışmalarını düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak,

2.    İş verimliliği açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmak,

3.    Birim ile ilgili istatistiksel bilgileri tutmak,

4.    Yazışmaların kısa, anlaşılır ve hatasız olmasına özen göstermek,

5.    Birimlerden gelen evrakları kontrol ederek almak, hatalı olanları geri göndermek,

6.    Süreli yazıları takip etmek,

7.    Belgeleri “desimal sisteme” uygun olarak düzenlemek,

8.    Üst makamlara, diğer kurum ve kuruluşlara gönderilen evrakların bir nüshasını muhafaza etmek,

9.    Gereksiz yazışma yapılmasını önlemek,

10.  Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlamak,

11.   Birimin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek,

12.   Birim varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,

13.  Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,

14.  Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

15.  Evrakları zimmet karşılığı ilgili birimlere teslim etmek,

16.  Evrakları gideceği kurum ve şahıslara göre tasnif etmek (şehir içi-şehir dışı, APS, taahhütlü, kargo, kurye vb.),

17.  Gelen ve giden yazışmalar için dosya planına göre dosya tutmak,

18.  Büro işlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

19.  Günlü ve İvedi yazıları takip etmek,

20.  Yazıları genelge ve talimatlar dahilinde doğru ve düzgün olarak yazmak ve bekletmeden ilgililere dağılımını sağlamak,

 1.  Yıllık izin ve mazeret izni belgeleri hazırlamak,

22. Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda kurum içi ve kurum dışı genel işleri yapmak,

23.  Başkanlığımız çalışanları, kendisine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Daire Başkanına ve Şube Müdürlerine karşı sorumludur.          

24.  Daire Başkanı ve Şube Müdürleri tarafından verilen iş ve işlemleri yerine getirmek.