Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı

Görev Tanımları-Organizasyon Şeması