Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı

Görev Tanımları

Birim Görev Dağılım Çizelgesi

Şef- Emine KUMRU (İzinli olduğunda Yerine bakan kişi : Ümran AY, Kemal KULOĞLU)

1. İdari görevler,
2. İş ve işlemlerin ilgili personellere havalesi,
3. Resmi yazıların ilgili personellere havalesi,
4. Kültürel faaliyetler (Konferans, panel, seminer.. vb.),
5. Kültürel yazışmalar,
6. İdarece verilecek yazışmalar,
7. Öğrenci konseyi ile ilgili iş ve işlemler
8. Öğrenci toplulukları ile ilgili iş ve işlemler.

Bilgisayar İşletmeni- Veli ÖKSÜZ - Sabri GEDİK - Hüseyin DEMİRTAŞ - Hasan Yasir ATALAY 

1- İhale İşlemleri;

-Gıda İhalesi işlemleri ve Hakedişleri,

-Akaryakıt İhalesi işlemleri ve Hakedişleri,

-80 Personel Hizmet Alımı İhale işlemleri ve Hakedişleri,

-60 Personel Hizmet Alımı İhale işlemleri ve Hakedişleri,

-Araç Kiralama Hizmet Alımı İhale işlemleri ve Hakedişleri,

-Üniversitemize ait Taşınmazların, 2886 Sayılı Kanuna göre kiralama ihalesi işlemleri,

-Üniversitemiz Ereğli-Seydişehir Yemek Hizmeti Alımı İhale işlemleri ve Hakedişleri,

-Asansör Bakım-Onarım Hizmeti alımı ve ödemeleri,

-Periyodik İlaçlama Hizmeti Alımı ve ödemeleri,

-Üniversitemiz ve PTT arası Kargo Sözleşme işlemleri ve ödemeleri,

-Üniversitemiz kantinlerinin denetimi, enerji bedellerinin ilgili kişilerden tahsil edilmesi işlemleri,

 

2- Yemekhane Hizmeti İşlemleri;

-Üniversitemiz Yemekhanelerinde kart dolumu işlerinin takibinin yapılması,

-Üniversitemiz Yemekhanelerinde tahakkuk eden yemek bedellerine ilişkin ilgili bankaya yatırılan banka dekontlarının defterlere işletilerek Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırılması.

-Üniversitemiz Yemekhanelerinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlere ilişkin tüm doğrudan temin yolu ile alımı işlemleri.

 

3- Personel İşlemleri;

-Başkanlığımız personellerine ait izin/sağlık raporu vb. işlemleri,

-Başkanlığımız personellerine ait özlük işlemleri,

-Başkanlığımıza bağlı ortak e-posta takibi işlemleri,

 

4- Spor Faaliyetleri İşlemleri;

-Üniversitemiz Spor Şenlikleri kapsamında Futbol, Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, vb. gibi faaliyetleri planlama, takip ve sonuçlandırma işlemleri.

-Spor faaliyetlerine ilişkin Konya Gençlik Hizmetleri İl Spor Müdürlüğü ile ilgili yazışmaları yapmak.

-Organizasyonu yapılan branşlara ilişkin hakem hizmeti temini işlemleri ve bu hizmetlere ilişkin ödeme işlemleri.

-Üniversite içi/dışı veı tüm spor organizasyonlarına ilişkin Üniversitelerarası Spor Federasyonlarıyla ilgili yazışmaların takibi ve faaliyetlerin uygulanması işlemleri.

-Spor Organizasyonlarına katılan Üniversitemiz öğrencilerin izin, lisans ve ilgili yazışma işlemlerinin takibi.

-Sportif faaliyetlere ilişkin tüm doğrudan temin alımı işlemleri.

 

5- İdari İşlemler;

-Başkanlığımız bütçesinin hazırlanması ve ödeneklerin uygulanabilirliğinin takibi işlemleri,

-Başkanlığımıza ait İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Raporu ve Eylem Planın Hazırlanması ve takip işlemleri.

-Üniversitemiz Yerleşkelerinde açılan stantların yazışma ve ödemelerinin takibi.

 

GÜLAY ARIKAN -(Özel Kalem) (İzinli olduğunda Yerine bakan kişi : Muhammed OKAL)

 

1-  Birimimiz sorumlusu Daire Başkanının randevu ayarlama ve misafirleriyle ilgilenmek

2-  Daire Başkanı ve Birimin telefon işlerini aktarmak

3-  Geçici Personelin izin, rapor ve puantaj takibini yapmak

4-  Manuel evrak ve afiş takibini yapmak

5-  Misafirhane rezervasyon işlemlerini yapmak ve takibini yapmak

 

Bilgisayar İşletmeni -Kemal KULOĞLU (İzinli olduğunda Yerine bakan kişi : Ümran AY - Mustafa GÜNEY)

1.Doğrudan Temin İşlemleri

2.Kısmi zamanlı öğrenci maaşları, işe giriş - çıkış işlemleri

3.Zorunlu staj ödemeleri

4.Satınalma işleri

 

Bilgisayar İşletmeni - Hasan Yasir ATALAY (İzinli olduğunda Yerine bakan kişi : Kemal KULOĞLU - Mustafa GÜNEY)

1. Doğrudan Temin İşlemleri

2.Yolluk Ödemeleri

3.Ptt kargo ödemeleri

 

Bilgisayar İşletmeni - Ali ATASEVEN (İzinli olduğunda Yerine bakan kişi: Ümran AY, Kemal KULOĞLU)

1.Öğrenci Toplulukları İşlemleri

2.Genel Yazışmalar