Psikolojik Danışma ve Rehberlik UAM

Faaliyetlerimiz

Merkezin Faaliyet Alanları

Danışmanlık:
 • Üniversitemiz öğrencilerine, bireysel, sosyal, eğitimsel, mesleki alanlarda gelişimsel ve ilişki odaklı bireysel ve grupla psikolojik danışma ve psikoterapi hizmeti sunmak.
 • Öğrencinin kendini tanıması, kişisel, sosyal, ailesel ve akademik başarısızlık sorunlarını çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli bir biçimde uyum sağlaması ve gelişmesi amacıyla psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak.
 • Merkeze başvuran öğrencilere karşılaştıkları sorunları sağlıklı biçimde çözebilmeleri için psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak
 • Öğrencilere sosyal destek kaynakları hakkında bilgi sunmak ve onları yönlendirmek; öğrencilerin kişilerarası iletişim becerileri kazanmalarına yönelik çalışmalar yapmak.
 • Öğrencileri riskli davranışlardan (alkol, sigara, uyuşturucu madde vb.) korumaya yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak.
 • Gerektiğinde öğrencilere yönelik psikolojik testler uygulamak.
 • Üniversite bünyesindeki krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek.
 • Psikiyatri servisleri ile koordinasyon içinde çalışarak ihtiyaç duyan ve psikolojik rahatsızlığı olan öğrenciler için sevk mekanizması oluşturmak ve bu öğrencileri izleme çalışmalarını yürütmek.
 • Merkez bünyesinde toplumun ihtiyacını ve taleplerini karşılamak amacıyla psikolojik destek, terapi ve danışmanlık hizmeti sunmak.
Bilimsel Etkinlikler:
 • Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak.
 • Belirlenen faaliyet alanlarında araştırma ve inceleme çalışmaları gerçekleştirmek, bilimsel yayın yapmak ve bu bilimsel çalışmaları yayımlamak.
 • Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere bilimsel çalışmalar yapmak.
 • Merkezin çalışma alanında yapılan her türlü ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliğe katılmak.
 • Ulusal ve uluslararası boyutta konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
 • Üniversite bünyesindeki gelişimsel, önleyici, tamamlayıcı, problem çözücü her türlü rehberlik programını düzenlemek.
 • Gerektiğinde faaliyet alanı kapsamında üniversite personeline yönelik eğitimler düzenlemek.
 • Öğrencilere gerektiğinde uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözetim desteği sunmak.
Akademik İş birlikleri:
 • Merkezin çalışma alanı ile ilgili olarak kamu kuruluşları özel sektör ve uluslararası kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda uygun eğitim programları planlamak.
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi ilgili birimleri ve diğer kuruluş ve üniversitelerin ilgili birimleri ile ortak akademik çalışmalar gerçekleştirmek.