Psikolojik Danışma ve Rehberlik UAM

Misyon - Vizyon

Misyon
Merkezimizde öğrencilerimize bireysel psikolojik destek hizmeti verilmektedir. Yakın zamanda üniversitemiz öğrencisi veya personeli olmadığı halde danışmanlık hizmeti almak isteyen bireylerin başvuruları da değerlendirilecektir. Ayrıca, genç bireylerin sorunlarını daha derinlemesine araştırarak alternatif çözüm yolları üretebilmek için araştırma ve uygulama faaliyetlerinin arttırılması hedeflenmektedir. Merkezimiz gençlik ve toplum hakkındaki sorunların tespitinde ve çözüm önerilerinde bilimsel kanıtlar sunabilecek araştırmacı, yenilikçi, uygulamacı disiplinler arası hizmet sunan aktif bir araştırma merkezi olma yolunda elinden geleni yapmaktadır.
Vizyon
Merkezimiz, gençlerimizin psikolojik destek verilerek güçlendirilmesi ve sorun çözme kabiliyetinin artırılmasına yönelik vizyonu ile, gençlerin yaşadıkları problemlere ilişkin farkındalıklarını artırarak çözüm sürecine aktif bir şekilde dahil olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.  İlerleyen zamanlarda sorunların tespiti ve çözümü için veri sağlayacak araştırmalarda bulunmak, eğitim ve yayın faaliyetlerini sürdürmek, çeşitli kurumlarla iş birliği yaparak yeni projeler geliştirmek merkezin diğer amaçlarıdır. Bunun yanı sıra talep halinde üniversitemiz öğrencileri ve personeli dışındaki bireylere danışmanlık hizmeti verme, seminer, konferans ve söyleşi düzenleme gibi etkinlikler yapılacaktır. Kısacası merkezimizin vizyonu; psikolojik desteğe ihtiyacı olan bireylere disiplinler arası bir yaklaşım ile hizmet sunmak, bireylerin yaşam kalitesini artırmasına yardımcı olmak, eğitim-öğretim amacıyla araştırmalar yapmak ve hem araştırma hem uygulama faaliyetleri içerisinde olan bir merkez olmaktır.