Psikolojik Danışma ve Rehberlik UAM

Hakkımızda

Necmettin Erbakan Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkez’i üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine, üniversite personeline ve sivil toplumdan bireylere psikolojik destek hizmeti sağlamak, psikoloji alanında eğitimler düzenlemek ve araştırma yapmak üzere kurulmuştur. Merkez yönetmeliği 5 Mayıs 2019 tarihli 30765 sayılı resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

NEÜ Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şeyda ERUYAR 15 Ekim 2019 tarihinde merkezimiz müdürlüğüne atanmıştır.
Merkezimizde iki adet uzman psikolog daimî olarak hizmet vermektedir. Merkezimiz bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra ilgili konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla seminer ve konferans iş birlikleri yapmaktadır. Ayrıca üniversitemizden ilgili alanlardan her dönem kısmi zamanlı ve stajyer öğrencilerin istihdam edilmesi planlanmaktadır.

Merkezin Amacı
NEÜ-PDRM Yönetmeliğine göre merkezin amacı; üniversitemiz de ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilere, diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarına ve talepler doğrultusunda sivil vatandaşlara bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki alanlara yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri vermektir.