TR | EN

Hazır Basılı Dilekçeler

 

Akademik Personel İçin;

      Öğretim Elemanı Not Düzeltme Formu

Akademik Personel, İdari Personel ve Öğrenciler İçin;

      İlişik Kesme Belgesi

Öğrenciler İçin

       Muafiyet Talebi

      YüzdeOn Harç İadesi

      Ders Ekleme Çıkarma İsteği

      Kayıt Dondurma

      Kendi İsteğiyle Kayıt Silme

      Mazeret Ders Kaydı

      Mazeret Sınav İsteği

      Mezuniyet

      Sınav Sonucuna İtiraz

      Tek Ders Sınav İsteği

      Vekaletle Diploma alma ( Mezun öğrenciler için )

      Vekaletle Kendi İsteği ile Kayıt Silme

      Yatay Geçiş Başvurusu

      Yatay Geçiş İsteği ( Ek madde 1 )