Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu

Vizyon/Misyon

 Vizyon:

Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulunun amacı; evrensel değerlerle donatılmış, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, takım çalışması ruhuna sahip, Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında Türk sanayisinin gereksinim duyduğu modern anlamda “ara eleman” yetiştirmektir.

 

Misyon:

Belirlenen bu amaç doğrultusunda; öğretim kalitesini daima üst düzeyde tutabilen ve paydaşları ile iş birliğinde bulunarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman yetiştirilmesine katkı sağlayan bir meslek yüksekokulu olmaktır.