Kariyer Merkezi (NEÜ Artı Kariyer)

21. YY Beceri ve Yetkinlikleri

21. yüzyıl becerileri genel olarak, öğrencilerin bilgi çağında başarılı olabilmeleri için geliştirmeleri gereken üst düzey becerilerini ve öğrenme eğilimlerini ifade etmektedir. Bu beceriler 21. yüzyıl toplumunda ve iş hayatında eğitimciler, iş dünyasının liderleri, akademisyenler ve hükümetlere bağlı kurumlar tarafından gerekli görülmektedir. Bu doğrultuda Üniversitemiz, 21.yy becerilerini öğrencilerimize kazandırmak adına bazı becerileri seçmeli ders olarak okutmakta, bazı becerileri ise çeşitli kurslar, seminerler ve söyleşiler yoluyla öğrencilerimizin kariyer hayatına katkıda bulunmaktadır.
21. Yüzyıl Öğrenme İşbirliği Platformu, bilgi çağı için gerekli becerileri şöyle listelemektedir:
 
Öğrenme ve Yenilikçilik
 • Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme 
 • Yaratıcılık ve Yenilikçilik
 • İşbirliği Yapma
 • İletişim Kurma
 
Dijital Okuryazarlık
 • Bilgi Okuryazarlığı                                                                                                                            
 • Medya Okuryazarlığı                                                                                                                                                     
 • Bilgi Teknolojileri Okuryazarlığı
 
KARİYER ve YAŞAM
 • Esneklik ve Uyumluluk                                                                                               
 • Girişimcilik ve Öz-Yönetim                                                                                          
 • Toplumsal ve Kültürlerarası Etkileşim                                                                             
 • Yaratıcılık ve Güvenilirlik                                                                                                      
 • Liderlik ve Sorumluluk