Kariyer Merkezi (NEÜ Artı Kariyer)

Misyon - Vizyon

Misyon
Üniversitemizin uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yapılandıran, çeşitli proje ve etkinliklerle sanayi ve hizmet sektörleri arasında ilişkileri güçlendiren, eleştirel düşünme yeteneği kazanmış, üretken ve yenilikçi bireyler yetiştirmek. Ülkemizin ve üniversitemizin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
 
Vizyon
Necmettin Erbakan Üniversitesi aday öğrencileri, öğrencileri, mezunları ve çalışanlarının kariyer planlamasına ve gelişimlerine destek olmak, yetkinliklerinin iyileşmesini sağlamak, üniversitemizin tercih edilebilirliğini artırmak, iş yaşamından gelen talepler doğrultusunda öğrenci ve mezunlarımızın istihdam edilme imkânlarını artırmayı hedefleyen saygın bir merkez olmak.