Kariyer Merkezi (NEÜ Artı Kariyer)

Kariyer Danışmanlığı Nedir?

KARİYER DANIŞMANLIĞI NEDİR?
Kariyer danışmanlığı bireyin eğitim ve iş hayatında karşılaşabileceği her türlü sorunun çözümü için gerekli olan becerileri danışana kazandırarak, danışanın kariyer problemleriyle başa çıkmasını ve kariyer fırsatlarını doğru bir şekilde değerlendirmesini amaçlar. Yaşamın her döneminde karşılaşılabilecek kariyer problemlerinin çözümü için bireyle veya grupla psikolojik danışma oturumları şeklinde gerçekleşir. Kariyer danışmanlığı hizmeti çerçevesinde tercih danışmanlığı, mülakat provaları, özgeçmiş hazırlama, iş arama stratejileri, okula ve işe uyum çalışmaları yürütülmektedir.

Bu danışmalar sırasında problemlerin çözüme ulaşması ve doğru kariyer hedeflerinin belirlenmesi için ilgi, yetenek ve kişisel özellikleri belirlemede çeşitli ölçek ve testlerden yararlanılabilir.

Kariyer danışmanlığı; işe yerleştirme sürecinde ihtiyaç duyulan becerileri kazandırmayı ve geliştirmeyi amaçlar. İş ortamında karşılaşabileceği zorluklarla başa çıkmasına yardım eder. Aynı zamanda kişilerarası iletişim becerilerini geliştiren, stres ve öfke ile başa çıkmayı sağlayan ve bireyin karşısına çıkacak kariyer fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmesinde etkin rol oynayan çok yönlü bir süreçtir.

Kariyer planlamasında danışanın kendi geleceğine yönelik alternatifleri deneyimlemesi açısından staj, sektör buluşmaları gibi kariyer fırsatları danışanın iş hayatını tanımasına ve doğru bir kariyer planlaması yapmasına yardımcı olur. Bu yüzden NEÜ Artı Kariyer Merkezi iş ve staj imkânlarını danışanlara sunarak kariyer gelişimlerine destek olmayı amaçlar.