Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümü 2010 yılında Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 2017 yılında bu fakülteden ayrılarak Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesine alınmıştır. İşletme bölümü, ulusal ve uluslararası işletmelerinin stratejik ve rekabetçi alanlardaki ihtiyaçlarına uygun olarak işletmecilik konularında analiz ve karar verme yeteneklerine sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Rekabetin artan oranda yaşandığı günümüz dünyasında işletmelerin ihtiyaç duyduğu analitik eğitimi sunmak ve mezunları çalışma hayatında başarılı kılmak programın diğer bir amacıdır.

İşletme bölümü gerek lisans, gerekse tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarıyla, dünyadaki gelişmeleri izleyen, bunları sorgulayan bir bakış açısıyla yaklaşıp sürekli gelişmeyi ön planda tutan işletme çalışanları ve yöneticiler yetiştirerek iş dünyasının hizmetine sunmak amacındadır. Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi ve pazarlama, muhasebe ve finansman, ticaret hukuku ve sayısal yöntemler disiplinlerinin ilgili kavram ve uygulamalarını içeren bir alandır. İşletme Bölümü, bu alanda başarılı olabilmek için gereken farklı altyapıyı sunmaktadır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü, öğrencilerinin, analitik yeteneklerini, eleştirel düşünmelerini, iletişim ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeye odaklanır. Bölüm, kalifiye, teori ve uygulamayı bilen ve iş dünyası ile sürekli işbirliği halinde olan akademisyenlerle çalışır.