BÖLÜM HAKKINDA

 

Uluslararası ilişkiler, küresel ve bölgesel düzeyde devlet, devletlerarası ve hükümet dışı aktörlerin birbirleriyle olan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin nedenlerini, bu ilişkilerin gelişim süreçlerini ve sonuçlarını inceleyen bir sosyal bilim disiplinidir.

 

Devletlerin ve hükümet dışı aktörlerin sayılarının arttığı ve bu gelişmeye paralel olarak bireyler ve toplumlar arası sınır aşan siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin yoğunluk kazandığı küreselleşen dünyada, Uluslararası İlişkiler Disiplininin önemi giderek artmaktadır. Günümüz dünyasında uluslararası terörizm, uluslararası göç, etnik çatışmalar, ekonomik kalkınma, iklim değişikliği v.b. geniş bir ölçekte birçok sınır aşan mesele devletlerin, devletlerarası kuruluşların ve hükümet dışı kuruluşların öncelikli gündem maddeleri olmuşlardır.

 

Böyle bir ortamda, Uluslararası İlişkiler Disiplininin amacı, başta devlet olmak üzere uluslararası aktörlerin küresel ve bölgesel ilişkilerde nasıl bir rol oynadıklarını, tarihsel süreç içinde bu aktörlerin davranışlarını nelerin etkilediğini ve gelecekte olası davranış biçimlerinin neler olabileceğini mevcut teorik ve pratik çalışmalara yeni açılımlar getirerek incelemektir.

 

Çağdaş bilimin gerektirdiği donanıma sahip kadrosuyla, bölümümüzün temel misyonu, özgür, çok yönlü, analitik ve eleştirel düşünebilen ve bunu rahatlıkla yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen; çağdaş bilimin gerektirdiği bilgiye, beceriye ve olgunluğa sahip bireyler yetiştirmektir.

 

Bölümümüzün vizyonu ise gerek uluslararası ve bölgesel düzeyde gerekse Türkiye’nin dış ilişkilerinde yoğun bir dinamizmin yaşandığı günümüzde Türkiye’nin ve dünyanın en saygın ve iddialı akademik kurumları arasında yer almaktır.

 

Bölümümüz, benimsediği misyon ve vizyon doğrultusunda öğrencilerine gerek mesleki kariyerlerinde gerekse günlük yaşamlarında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim vermektedir. Bölümümüzde Siyasi Tarih, Uluslararası Politika, Uluslararası İlişkiler Kuramı, Uluslararası Hukuk, Dış Politika Analizi, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası gibi temel alan derslerinin yanında, bölge araştırmaları kapsamında Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya ve Avrupa ile ilgili dersler de verilmektedir. Bölüm mezunları, Uluslararası Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası Politik Ekonomi v.b. uluslararası ilişkiler konularında, zorunlu ve seçmeli dersler alarak gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde analiz yapabilen, çözüm üretebilen, rekabet edebilen ve inisiyatif alabilen bireyler olarak yetişeceklerdir.

 

Bölüm mezunlarımız, lisans ve lisansüstü eğitimleri boyunca edindikleri bilgi ve beceriler doğrultusunda akademik kariyere yönelebilecekleri gibi, kamu sektöründe başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere değişik bakanlık ve bağlı kuruluşlarında, özel sektörde bankalar, finans kuruluşları, mali denetim şirketleri, dış ticaret firmaları v.b. özel kuruluşlarda ve uluslararası örgütlerde istihdam edilebilmektedirler.

Etkinlikler


Pzt
Sal
Çarş
Perş
Cum
Cmrt
Paz

Duyurular

    Duyuru Bulunamadı
>> Duyuru Arşivi <<