TR | EN

Tezli Lisansüstü Öğrencileri ile Akademisyenlerin (ORCID) Numarası Kullanma Zorunluluğu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' nın Açık Bilim ve Açık Erişim çalışmaları çerçevesinde; üniversitelerde hazırlanan lisansüstü tezler ile bilimsel faaliyetler sonucu ortaya çıkan kitap, makale, kongre bildirileri ve her türlü bilimsel yayının bibliyografik denetimini sağlamak ve açık erişimde araştırma hizmetine sunmak amacıyla bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında YÖK Yürütme Kurulu tarafından, verilerin standardizasyonunu sağlamak için tezli lisans üstü öğretim öğrencileri ile tüm akademisyenlerin ücretsiz olarak temin edilebilen uluslararası yazar kimlik numaralarından Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarasını kullanmaları zorunlu tutulmuştur.

Enstitümüz bünyesindeki tüm öğretim elemanları ve tezli lisansüstü öğrencilerin en geç 31.07.2020 tarihine kadar ORCID numarası almaları ilgili YÖK yazısında belirtilmiştir. 

Öğrenci için ORCID Numara Alımıhttps://orcid.org/register

Yardım Dokümanı İçin Tıklayınız!