Fen Bilimleri Enstitüsü

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, mühendislik ve fen bilimleri alanlarında aşağıda nitelikleri açıklanmış yazıları Türkçe veya İngilizce olarak kabul etmektedir.

Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın mutlaka bilime katkısı olmalıdır.

Derleme Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır.

Yazışma Adresi: Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Meram KONYA

Tel: 0 332 3212017- 3243182

E-posta: [email protected] 

Web: http://dergipark.org.tr/tr/pub/neufmbd