Fen Bilimleri Enstitüsü

Misyon-Vizyon

Misyon

Çağdaş bilim ve teknolojik gelişmeleri izleyen, araştırma ve inovasyon ruhunu benimsemiş, mesleklerinde uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası rekabete açık, çevreye ve etik değerlere saygılı, yetkinliklerini toplum ve insanlık yararına kullanabilecek, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiş, alanında akademik olarak donanımlı bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla Enstitü;

  • Lisansüstü eğitim-öğretimde sürekli kalite iyileştirme süreçlerini teşvik etmek ve lisansüstü eğitim-öğretim politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak,
  • Üniversite-kamu-sanayi işbirliğini en üst düzeyde teşvik etmek ve disiplinler arası araştırmaların geliştirilmesine imkân sağlayacak düzenlemeler yapmakla kendini yükümlü kılar.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde üstün nitelikli, inovasyon ve girişimcilik anlayışı kazanmış alanında uzmanlaşmış araştırmacı ve akademisyenler yetiştiren, sahip olduğu güçlü akademik potansiyel ile bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan, toplumsal ihtiyaçlara yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden, uluslararası tanınır ve seçkin bir kurum olmaktır.