TR | EN

YÖK'ten Tez Aşamasındaki Lisansüstü Öğrencilere İlişkin Ek Süre Hakkı (10 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete)

"Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmıştır. Buna göre, yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilecektir. Verilen ek süreler, azami süreden sayılmayacaktır. 

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/lisansustu-ek-sure-hakki.aspx