Meram Meslek Yüksekokulu
04.04.2022

AFAD ile Üniversitemiz Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı İşbirliği

Afetlerin gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğu gerçeğinden hareketle, afet zararlarını azaltmayı, önlemlerini almayı ve etkilerini azaltmayı amaçlayan AFAD ile üniversitemiz Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı işbirliği içerisinde.

Öğrencilerimiz Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nun davetiyle Arama Kurtarma dersimizi uygulamalı olarak gerçekleştirdi.
AFAD vizyonuyla; risk yönetimi odaklı, sürdürülebilir kalkınmanın önemine haiz, hizmet sunumunda etkililiğe, etkinliğe ve güvenirliliğe özen gösteren, uluslararası düzeyde güçlü ve afet yönetiminde görev alan tüm kurumları etkili bir şekilde koordine eden bir kurumun tecrübesinden faydalanmak öğrencilerimiz açısından büyük bir şanstır.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programındaki her öğrencinin eğitim ve öğretim süresi boyunca donanımlı olarak yetiştirilmelerinin gayreti içinde olmaya devam edeceğiz.