Meram Meslek Yüksekokulu

Misyon-Vizyon

Misyon
Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu ön lisans eğitim ve öğretimini vermek, ileri düzeyde mesleki yeterliliğe sahip, sektöründeki teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bilgi birikimi ile araştırma ve geliştirme etkinliklerine katkı verecek, yenilikçi ve disiplinler arası çalışmalara sinerji sağlayacak, sektöründeki sorunlara en uygun çözümü üretebilecek, ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak, mesleki etik değerlere bağlı nitelikli ve etkin teknikerleri yetiştirmektir.
Vizyon
Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanların yetiştirilmesini sağlayan, çağın gereksinimlerini algılayan, teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek, bölgesel ve milli sorunlara duyarlı bireyler yetiştiren, kamu sektörü ve özel sektör ile sürekli işbirliği içerisinde yenilikçi ve girişimci uygulamalara öncülük eden, ulusal ve uluslararası her platformda tanınan, saygın ve lider bir meslek yüksekokulu olmaktır.