İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Hakkında

6005 sayılı Kanunla kurulan Üniversitemizin, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen görevleri yapmak üzere, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Genel Sekreterliğe bağlı idari bir birim olarak oluşturulmuştur.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Stratejik Planını yaparken; güçlü ve zayıf yönlerimizi ortaya çıkartarak, çevresel faktörlerin Başkanlığımız için ne gibi tehdit ve fırsatlar oluşturduğunu "etkileşim analizi" ile değerlendirerek geleceğe yönelik stratejilerimizi planlamayı amaçlamaktadır.

Bu noktadan hareket ile, zayıf yönlerimiz için tedbir almak, güçlü yönlerimizi korumak ve güçlendirmek, tehditlere karşı tedbirler alarak fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek hedeflenen sonuç olacaktır.