İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Güncel Satın Almalar

DİKKAT: Başkanlığımızca yapılan alımlarda tekliflerin değerlendirilebilmesi için yaklaşık maliyet teklif mektubu ve teklif mektubunun doldurulması zorunludur. Doldurulan teklif mektuplarının ilgili personelin e-posta adresine gönderilmesi veya Başkanlığımıza elden teslim edilmesi gerekmektedir.