Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
05.02.2024

2232-A ve 2232-B Uluslararası Lider/Genç Araştırmacılar 2024/1 Çağrı Duyurusu

Ülkemiz açısından stratejik öneme sahip araştırma alanlarında çalışmalar yürütmek üzere, alanlarında üst seviye bilimsel ve teknolojik çalışmalar ile temayüz etmiş olan ve yurt dışında çalışma deneyimi bulunan başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların çalışmalarını Türkiye'de yürütmelerini teşvik etmek amacıyla 2232-A Uluslararası Lider Araştırmacılar ve 2232-B Uluslararası Genç Araştırmacılar Programları 2024/1 çağrıları, 24.01.2024 tarihi itibarıyla başvuruya açılmıştır. Bu program ile;

a. Yürütücüye yönelik burs,

b. Yürütücünün varsa eş veya çocuğu için aile yaşam gideri bursu,

c. Araştırma başlangıç paketi ödeneği,

ç. Araştırma projesi desteği

d. Araştırma ekibinin oluşturulması desteği,

e. Araştırma projesinde yer alacak araştırmacılara verilecek PTİ, f. Ev sahibi kurum/kuruluşa Kurum Hissesi,

g. Yürütücü ile eş ve çocukları için sağlık sigortası desteği

ğ. Yürütücü ile eş ve çocukları için yol desteği,

h. Mentorluk desteği sağlanmaktadır. Destek süresi proje için en az 24 ay, en fazla 36 aydır.

Programlara ilişkin detaylı bilgiler aşağıda yer alan adreslerde yer almaktadır.

https://tubitak.gov.tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/arastirma-burs-programlari/icerik-2232-a-uluslararasi-liderarastirmacilar-programi https://tubitak.gov.tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/arastirma-burs-programlari/icerik-2232-b-uluslararasi-gencarastirmacilar-programi
Bu programlar ile bilimin ve teknolojinin her alanında ülkemiz açısından çığır açıcı nitelikte gelişmeleri hedefleyen, alanında önemli boşlukları giderebilme ve yeni bir bakış açısı kazandırabilme potansiyeli bulunan bilim insanlarına destek verilecektir. Sağladıkları destek mekanizmaları açısından öncü olma özelliği bulunan programlara başvurular 30.04.2024 tarihine kadar açık olacak ve https://tybs.tubitak.gov.tr/ üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilecektir.