Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Misyon-Vizyon


Misyon
Küreselleşmenin getirdiği önemli gerekliliklerden olan kalite, verimlilik, hız, inovasyon ve teknoloji perspektifinde öğrencilerimizi;
 ♦ Alanımızda en güncel, uluslararası teorik ve pratik bilgilerle donatmak,
 ♦ Yaratıcı, sorgulayan, araştıran, problemlere çözüm üreten, analitik düşünebilen, öz değerlerini yitirmeden evrensel boyutta düşünen birer birey olarak yetiştirmek,
 ♦ Tüm çalışmalarında etik değerleri göz önünde bulunduran, sosyal inovasyon ve toplumsal sürdürülebilirlik perspektifinde ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynayacak nitelikli işgücünün oluşmasına katkı sağlamaktır.

Vizyon
Uluslararası kabul görmüş temel bilgileri sektörel uygulamalar ile harmanlayarak, modern çağa uygun eğitim teknikleri ile küresel insan kaynakları oluşumuna katkı sağlayan ve havacılık ve uzay sektörüne özgün değerler katarak, uluslararası literatüre yön veren yüksek öğrenim kurumları arasında lider olmak.