Ereğli Eğitim Fakültesi

Misyon-Vizyon

MİSYON

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, teoriyi uygulamaya dökebilen,  teknolojik gelişmelere açık, kendine güvenen, araştıran, sorgulayan, üreten, kendini ifade edebilen, toplumsal değerlere bağlı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı örnek bireyler yetiştirmek.

VİZYON

Bilimin ışığında ilerleyen akademik kadrosuyla, öğrencisine en üst düzeyde teorik ve pratik eğitim veren, mesleki bilgi ve becerisiyle her platformda aranılır nitelikte öğretmen yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır.