Yurtdışı Türk Öğrenciler ve YLSY Burs Programı Koordinatörlüğü

Amaç ve Kapsam

Yurtdışı Türk Öğrenciler Koordinatörlüğü;
 
Üniversitemizde öğrenim görmekte olan Yurt Dışı Türk kökenli öğrencilerin intibaklarına destek olmak,
 
YTB Türkiye Bursları kapsamında üniversitemize gönderilen Yurt Dışı Türk kökenli öğrencilerin öğrenim süreçlerine rehberlik ve destek vermek,
 
Mezun olan Yurt Dışı Türk kökenli öğrencilerimizin, YTB Türkiye Mezunları Programı kapsamında, ülkemiz ve üniversitemiz ile olan irtibatlarını sağlamak,
 
Yurt dışında yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımıza üniversitemiz eğitim fırsatlarını tanıtmak ve süreçler hakkında bilgi vermek, 
 
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile koordinasyon içerisinde olmak,
 
amaçlarına hizmet etmeyi ve katkı sunmayı hedeflemektedir.