İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Hakkımızda

Hakkımızda
 
Koordinatörlüğümüz 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda geçen tanıma uygun olarak tüm birimlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini koordine etmek üzere Rektörlüğümüzce yetkilendirilmiş bir birimdir.