Helal ve Sağlıklı Gıda UAM

Merkezimiz

Helal ve sağlıklı beslenmenin önemi gün geçtikçe artmaktadır ve biz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Helal ve Sağlıklı Gıda Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak 07.03.2017’den beri bu alanda öncü kuruluşlardan biriyiz. Amacımız, helal gıdalardan oluşan ve bilimsel temellere dayanan sağlıklı beslenme ilkelerini araştırmak, geliştirmek ve uygulamak, sağlık ve güvenlik standartlarını en üst düzeyde tutarak helal gıda endüstrisine öncülük etmek, helal gıda ve sağlıklı beslenme bilincinin toplumda kalıcı olarak yaygınlaşmasını sağlamaktır. 
 
Merkezimizde, helal gıda ve sağlıklı beslenme alanlarında uzmanlaşmış öğretim elemanları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ekipler tarafından araştırmaların yürütülmesi, sektördeki en son gelişmelerin takip edilmesi ve güvenilir bilgiye dayalı çözümlerin üretilmesi hedeflenmektedir. Bu araştırmalar, helal gıda üretiminin sağlık, güvenlik ve kalite standartlarına uygunluğunu güvence altına almak için toplumsal anlamda önemli bir rol oynayacaktır.
 
Helal ve Sağlıklı Gıda Araştırma ve Uygulama Merkezi, bu alandaki tüm paydaşlarla iş birliği yaparak helal gıda konusunda farkındalığı artırmak ve kalite standartlarını yükseltmek için çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmayı da kendisine önemli bir gaye edinmiştir. Ayrıca, helal gıda sertifikasyonu ve denetimi konusunda da uzmanlık sağlayarak, böylece endüstri profesyonelleri ve tüketiciler için güvenilir bir kaynak olmayı hedeflemektedir.
 
Helal gıda bilincinin artırılması, toplumun sağlıklı ve güvenilir beslenme alışkanlıklarını benimsemesine ve helal gıdalara olan talebi artırarak endüstriyi desteklemesinde önemli bir rol oynamaktadır. Helal gıda bilincini artırmak için araştırma merkezimiz bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde dikkate alınan hususlar kısaca şöyle özetlenebilir;

  • Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri: Toplumu helal gıda ve sağlıklı beslenme kavramı hakkında bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak, var olan farkındalığı sağlamlaştırmak için eğitim ve bilinçlendirme etkinliklerinin düzenlenmesi. Merkezimiz bu amaçla seminerler, paneller, konferanslar ve sosyal medya gibi platformlardan yararlanmaktadır.
  • Sertifikasyon ve Etiketleme: Helal sertifikasyon süreci ve helal gıda etiketlerinin kullanımı, tüketicilerin güveni bakımından önemlidir. Helal sertifikalı ürünlerin tanıtılması ve etiket okur yazarlığına ilişkin faaliyetler.
  • Okullarda ve Üniversitelerde Eğitim: Beslenme ve gıda konularıyla ilgili eğitim programları, okullarda ve üniversitelerde gençlerin helal gıda ve sağlıklı beslenme bilincini artıracaktır. Helal gıda ve sağlıklı beslenme konusunda doğru bilgiye erken yaşta sahip olmak, sağlıklı alışkanlıkların oluşturulmasında çok önemli bir faktördür.
  • Dini ve Kültürel Bağlamda Bilgilendirme: Helal gıda kavramı, bütün Müslüman toplumları için dini bir öneme sahiptir. Bu nedenle, helal gıda hakkında dini kaynaklar ve prensipler hakkında bilgilendirme yapmak, insanların helal gıda konusundaki bilincini önemli derecede artıracaktır.
  • Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının İş birliği: Helal gıda ve sağlıklı beslenme konusunda toplumsal organizasyonlar, dernekler ve camiler gibi kuruluşlarla işbirliği yapmak, helal gıda bilincini artıracaktır. Bu kuruluşlar, toplumu bilgilendirme ve destekleme konusunda önemli bir rol oynamaktadır.
  • Medya ve İletişim Araçlarının Kullanımı: Televizyon, radyo, internet ve sosyal medya gibi iletişim araçları, helal gıda bilincini artırmak için etkili bir platform sağlar. Helal gıda konusunda doğru ve güvenilir bilgi yaymak için medyadan yararlanmak önemlidir.
 Bu yöntemlerin kullanılması, helal gıda bilincinin artırılmasına ve toplumun sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimsemesine katkı sağlayacaktır.
 
 
Misyonumuz, helal gıda üretiminde bilimsel araştırmaları teşvik etmek, yenilikçi uygulamalar geliştirmek ve toplumun sağlıklı ve güvenilir beslenme alışkanlıklarını desteklemektir. Helal ve sağlıklı beslenme alanında toplumsal farkındalığın artırılması, bu alandaki bilimsel birikimin kamuoyuyla paylaşılması, bu bağlamda sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlarla temaslarda bulunulması, çalıştay ve uluslararası kongreler gibi bir dizi çalışmalar yapılması, insanı merkeze alarak, Helal ve Sağlıklı Gıda konusunda; yaratılış gayesine uygun fayda üretmek, muhtemel zararları tespit ederek tedbirler önermek, alternatif ve yenilikçi düşünerek ulusal ve küresel boyutta süreçler geliştirmektir.
 
Vizyonumuz, toplumda helâl ve sağlıklı gıda ve helal yaşam bilincine katkı sağlamak. İnterdisipliner bilim anlayışı. Helali ve sağlıklıyı gündemde tutmak. Dini ve etik değerlerimizi muhafaza etmek. Disiplinler arası uyum ve dayanışmaya içerisinde olmak. Özgün araştırmalar yapmak. Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek. İnovasyon.
 

Merkezimizin Kurucu Üyeleri:
Prof. Dr. Orhan ÇEKER
Prof. Dr. Abdullah Öksüz
Prof. Dr. Ahmet DİKEN
Prof. Dr. Mehmet GÜRBİLEK
Prof. Dr. Murat ŞİMŞEK
Prof. Dr. Selman TÜRKER
Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK
 

Geçmişten Günümüze Merkez Yöneticilerimiz:
  1. Prof. Dr. Murat ŞİMŞEK (Kurucu Müdür) (2017-2020)
  2. Doç. Dr. Huzeyfe ÇEKER (2020-2023)