Üniversitemizden, Dört Disiplini Bütünleştiren Öğrenme Modeli 'STEM' İçin Uluslararası Proje

22.05.2023
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
 

 
Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kocaoğlu: “Yürüttüğümüz projede öğretmenlerimize 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırılmasıyla birlikte, öğrencilerin daha nitelikli bireyler haline gelmelerini amaçlıyoruz.”
 
2022 yılı Erasmus+ Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-SCH) kapsamında, Üniversitemiz koordinatörlüğünde yürütülen ‘Innovative Model of Learning STEM in Secondary Schools’ başlıklı Avrupa Birliği projesinin başlangıç toplantısı Konya’da düzenlendi.
 
Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıya Üniversitemiz proje ekibinin yanı sıra, Kırşehir Bilim ve Sanat Merkezi ve Kırşehir Anadolu Lisesi, Almanya’dan Universitaet Paderborn ve Ingenious Knowledge GmbH, İtalya’dan EURO-NET ve Romanya’dan Colegiul Tehnic Haralamb Vasiliu temsilcileri katıldı.
 
Dijital Dönüşüm Projelerinin Her Biri Çok Kıymetli
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kocaoğlu, bilgi toplumu ile başlayan süreçte, teknolojinin gelişmesi ve dijital dönüşüm ile çok yönlü bir değişimin içerisine girildiğini ifade etti. Çok yönlü değişimlerden eğitim alanının da fazlasıyla payını aldığını aktaran Prof. Dr. Kocaoğlu, “Bu konuda yapılacak her türlü projenin çok kıymetli olduğuna inanılmaktadır. Innovative Model of Learning STEM in Secondary Schools projesi, yenilikçi ve etkileşimli pedagojik yöntem ve yaklaşımlar aracılığıyla ortaöğretim düzeyindeki okulların, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarda beceri geliştirme kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanmakta” dedi.
 

 
Nesnelerin İnterneti ve Robotik Uygulamaları
Projenin okullara pedagojik bir model ve eğitim araçları sağlayacağını aktaran Prof. Dr. Kocaoğlu, “Öğrencilerin STEM'in 'gerçek hayattaki' uygulamalarıyla, özellikle de teknolojik alanda çok popüler iki sektörü temsil eden Nesnelerin İnterneti (IoT) ve robotikle ilgili uygulamalarla bağlantı kurmalarını destekleyecektir. Proje kapsamında yapılacak tüm bu çalışmalar neticesinde öğretmenlerimizi daha donanımlı kılmak ve eğitim alanında öğretmenlerimize 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırılması; böylece onların yetiştirdiği öğrencilerin de daha nitelikli bireyler haline gelmeleri mümkün hale gelecek” diye konuştu.
 
Toplantılarda kurum tanıtımlarının ardından proje çıktılarının hayata geçirilmesi için yapılması gerekenler üzerinde istişarelerde bulunuldu. Diğer yandan proje konusu ile ilgili iyi örnek uygulamaları üzerine sunumlar alınarak, özgün bir uygulamanın ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi. Son olarak gerçekleştirilen sosyal program ile etkinlik tamamlandı. 
 
STEM Nedir?
STEM; Bilim (Science), teknoloji (Technology), mühendislik (Engineering) ve matematikten (Mathematics) oluşan, dört disiplini bütünleştiren bir öğrenme, uygulama ve geliştirme yaklaşımıdır. STEM, bu dört disiplini bir araya getiren ve problemleri çözmek için gerçek dünyadan öğretim yöntemleri sunan ve disiplinler arası programa entegre eden bir öğretim felsefesidir. Öğrencileri bu alanlardan herhangi birinde eğitmek yerine, STEM eğitimi, öğrencilerin bir kariyere sahip olmaları ve gerçek dünya uygulamalarını göz önünde bulundurmaları ve daha donanımlı olmaları için bu dört disiplini uygulamalı bir yaklaşımla birleştirir. STEM Eğitimi, sınıfta proje tabanlı öğrenmeye odaklanır. Gerçek zamanlı uygulamalar ve öğrenme deneyimleri sunar. Öğrenciler, STEM’ in çeşitli alanlarını, sınıf içinde ve çevrelerindeki dünya arasında bir bağlantı kurmalarına yardımcı olacak şekilde uygularlar.
Paylaş