Üniversitemiz, Uluslararasılaşma Hedeflerini Gerçekleştiriyor

20.10.2022
Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü
 

Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, üniversitenin uluslararasılaşma hedeflerinden birini daha gerçekleştirerek personel ve öğrenci hareketliliği projesiyle yaklaşık 40 bin euro hibe kazandı.

Proje sayesinde Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki üçüncü ülkeler; Bosna-Hersek, Kosova, Moldova, Özbekistan ve Ukrayna’dan üniversiteler ile personel ve öğrenci hareketliliği gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığına bağlı çalışan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Erasmus+ programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirilmesini sağlayacak projeyi kabul etti. Projenin kabulüyle toplamda 39 bin 650 euroluk hibe kazanımı sağlanmış oldu.

Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve başvurusu yapılan 2022-2023 Erasmus+ KA 171 Projesi, Ulusal Ajans tarafından kabul edildi. Proje sayesinde Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki üçüncü ülkeler Bosna-Hersek, Kosova, Moldova, Özbekistan, Ukrayna’dan üniversiteler ile personel ve öğrenci hareketliliği gerçekleştirilecek. Proje, 2023 yılı itibariyle yürütülmeye başlanacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Üniversitemiz Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Akın, “Söz konusu faaliyetle, yükseköğretim öğrencilerinin programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde yer alan bir yükseköğretim kurumunda eğitim alarak farklı bir ülkedeki eğitim-öğretim ortamını deneyimlemesi, kişisel gelişim kazanımlarının sağlanması ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanır. Projede yer alacak yükseköğretim kurumunda görevli personelin mesleki deneyim edinmesi de oldukça önemli bir husus. Öğrenci ve personel hareketliliği, aynı zamanda yükseköğretim kurumlarının kapasitelerini ve uluslararası boyutunu geliştirmeye de katkı sunacaktır” diye konuştu.
Paylaş