Tarihi Tecrübeyi Nasıl Yorumlarız? Tedbil, Tadil ve Tebrid Arasında Yeni Bir Tahkik İçin Akli İlimlerde Arayışlar - Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Davetiye için tıklayınız