İstanbul Aydın Üniversitesi "İlahiyat Fakülteleri" Çalıştayı

30.05.2024

İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı TARMER (Toplumsal Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürlüğü olarak ülkemizde öğretmen yetiştiren kurumların sorunlarını araştırıp tespit etmek ve çözümlerini üretmek adına dizi Çalıştay kararı almıştır. Öğretmen yetiştiren kurumlar olarak; Eğitim Fakülteleri, Fen Edebiyat Fakülteleri, İlahiyat Fakülteleri, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakülteleri gibi bunun yanı sıra Mesleki ve Teknik Liseler; Sağlık, Ticaret ve Turizm Liseleri de aynı amaç doğrultusunda değerlendirebiliriz. Çalıştay serisinin; ilk aşaması olarak 18 Ocak 2024 tarihinde Eğitim Fakülteleri ile 29 Şubat 2024 tarihinde Teknik Eğitim Fakülteleri, 17 Mayıs 2024 tarihinde Fen Edebiyat Fakülteleri ile çalıştay düzenlenmiştir. 06.06.2024 tarihinde ise "İlahiyat Fakülteleri" ile çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır. Çalıştaylar her fakülteden Ülkemizce tanınmış bilim insanları, öğretim üyeleri, öğretmenler, yöneticiler ve uzmanlardan oluşan yaklaşık 25- 30 kişi ile gerçekleştirilecektir. Katılımcının bir kısmı İstanbul'daki Üniversite ve diğer eğitim kurumlarından önemli bir kısmı da Ülkemizin diğer bölgelerindeki Üniversitelerden ve eğitim kurumlarından davet edilecektir. İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul dışından gelecek söz konusu katılımcıların yol masraflarını ve birer gecelik misafir olarak konaklamalarını sağlanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız