İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası Bor, Borür ve Bor İçerikli Malzemeler Sempozyumu

24.05.2024

Enstitümüz Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özge BALCI ÇAĞIRAN' ın oturum başkanı olarak görev alacağı 8-12 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan bor ve ilgili ileri malzemeler konusunda Dünya'da düzenlenen en kapsamlı etkinliklerden biri olan "Uluslararası Bor, Borür ve Bor İçerikli Malzemeler Sempozyumu"’ (International Symposium on Boron, Borides and Related Materials -ISBB) düzenlenecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız