7. Değerlendirme Döngüsü Taslak Raporlarını Hazırlayacak Uzmanların Başvuru Süreci

17.05.2024

Hükümetlerarası  İklim  Değişikliği  Paneli  (IPCC)  Sekreteryası  tarafından  7. Değerlendirme Döngüsü çalışmaları kapsamında hazırlanacak olan "Çalışma Grubu I, II ve III Raporları, Sentez Raporu ve 1994 İklim Değişikliği Etkilerini ve Uyumu Değerlendirmeye Yönelik IPCC Teknik Kılavuzu"  için  2024  yılı  Aralık  ayında  kapsam  belirleme  toplantısı  yapılacağı  belirtilerek  kapsam belirleme çalışmasına katkı verebilecek ülkemiz adaylarının bildirilmesi talep edilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız