03.10.2023 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı - 1. Yedek Listesi

28.11.2023

 

Üniversitemiz tarafından 03 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam adayların listesi aşağıda yer almaktadır.

Aday Listeleri

Pozisyon

Sonuç

Destek Personeli (2023-R-201)

Tıklayınız

Destek Personeli (2023-R-202)

Tıklayınız

Büro Personeli (2023-R-203)

Tıklayınız

Sağlık Teknikeri (2023-D-201)

Tıklayınız

 

 Sözleşmeli pozisyona yerleşmeye hak kazanan ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adayların 29 Kasım – 05 Aralık 2023 tarihleri arasında görev başlamaları gerekmektedir. Adayların 05 Aralık 2023 tarihi mesai bitimine kadar göreve başlamaması halinde yerine yedek olarak yerleşmeye hak kazananlar sırası ile ilan edilecektir. Arşiv Araştırması devam eden adayların duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Süresi içerisinde göreve başlamayan adaylar hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

2023-R-201 ve 2023-R-202 (Destek Personeli (Erkek) İSTENİLEN EVRAKLAR

  1. Geçerliliği devam eden sağlık kurulu raporu (En az 3 hekim onaylı)
  2. Mal bildirim formu (Ek-1) (Önlü arkalı tek nüsha olarak doldurulacaktır.) (Kapalı zarfta teslim edilecektir.)
  3. KPSS sonuç belgesi
  4. Diploma
  5. Biyometrik Fotoğraf

DİĞER ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR

     1. Mal bildirim formu (Ek-1) (Önlü arkalı tek nüsha olarak doldurulacaktır.) (Kapalı zarfta teslim edilecektir.)
     2. Sağlık beyan formu (Ek-2)

     3. KPSS sonuç Belgesi

4. Diploma
5. Biyometrik Fotoğraf

“2023-D” kodlu ilana başvuranların Diş Hekimliği Fakültesi Personel Birimine,

 “2023-R” kodlu ilana başvuranların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

ŞAHSEN müracaat ederek hizmet sözleşmesini imzalamaları ve istenilen belgeleri sözleşme imzaladıkları birime teslim etmeleri gerekmektedir.  Evrakları teslim eden adaylar göreve başlayacaktır.

 

Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların sözleşmeleri imzalanmayarak göreve başlatılmayacaktır; göreve başlamaları yapılmış ise Üniversitemiz sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

 

ÖNEMLİ NOT:

22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, 31/12/2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Ek 1 nci maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklikte; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü bulunmaktadır. 

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.