4/B Sözleşmeli Personel Alımı 2. Yedek Listesi

26.05.2023

Üniversitemiz tarafından 27.02.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilecek adayların 3. listesi aşağıda yer almaktadır.

Aday Listeleri

İlan Kodu

Sonuç

2023 – V

Tıklayınız

2023 – M

Tıklayınız

2023 – R

Tıklayınız

 

Sözleşmeli pozisyona yerleşmeye hak kazanan ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adayların 29 Mayıs 2023 – 12 Haziran 2023 (mesai bitimine kadar) sözleşme imzalayıp göreve başlamaları gerekmektedir. Arşiv Araştırması devam eden adayların duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Yerleşmeye hak kazanan adayların 12 Haziran 2023 mesai bitimine kadar göreve başlamaması halinde yerine yerleşmeye hak kazananlar sırası ile ilan edilecektir. 

Süresi içerisinde göreve başlamayan adaylar hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

2023-R-01, 2023-R-02, 2023-R-03 İSTENİLEN EVRAKLAR

  1. İmzalı, kaşeli, mühürlü boy-kilo belgesi (Güncel tarihli)
  2. Geçerliliği devam eden sağlık kurulu raporu (En az 3 hekim onaylı)
  3. Geçerliliği devam eden Güvenlik Kimlik Kartı ve fotokopisi
  4. Mal bildirim formu (Ek-1) (Önlü arkalı tek nüsha olarak doldurulacaktır.) (Kapalı zarfta teslim edilecektir.)

2023-R-04, 2023-R-05, 2023-R-31 İSTENİLEN EVRAKLAR

  1. Geçerliliği devam eden sağlık kurulu raporu (En az 3 hekim onaylı)
  2. Mal bildirim formu (Ek-1) (Önlü arkalı tek nüsha olarak doldurulacaktır.) (Kapalı zarfta teslim edilecektir.)

DİĞER ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR

   1. Mal bildirim formu (Ek-1) (Önlü arkalı tek nüsha olarak doldurulacaktır.) (Kapalı zarfta teslim edilecektir.)

     2. Sağlık beyan formu (Ek-2)

 

“2023-M” kodlu ilana başvuranların Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine,

“2023-R” kodlu ilana başvuranların Rektörlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına,

“2023-V”  kodlu ilana başvuranların Veteriner Fakültesi (Ereğli) Personel Birimine,

ŞAHSEN müracaat ederek hizmet sözleşmesini imzalamaları ve istenilen belgeleri sözleşme imzaladıkları birime teslim etmeleri gerekmektedir.  Evrakları teslim eden adaylar göreve başlayacaktır.

Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların sözleşmeleri imzalanmayarak göreve başlatılmayacaktır; göreve başlamaları yapılmış ise Üniversitemiz sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

 

ÖNEMLİ NOT:

22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, 31/12/2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Ek 1 nci maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklikte; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü bulunmaktadır. 

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.