2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim Öğretim sürecine ilişkin 31.03.2023 Tarihli Üniversitemiz Senato Kararı

31.03.2023

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.03.2023 tarih ve 23957 sayılı yazısı çerçevesinde, 03 Nisan 2023 tarihi itibari ile 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılına mahsus olmak üzere aşağıdaki senato kararı alınmıştır.

Mevcut akademik takvimimizde belirtildiği ve 28 Mart 2023 tarihinde açıklandığı üzere, Üniversitemiz 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı ara sınavları, 30 Mart - 19 Nisan 2023 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir. 

Bahar yarıyılı eğitim-öğretim sürecinde ara sınavların online yürütülecek olması nedeniyle, eğitim öğretim süreçlerinin de 19 Nisan 2023 tarihine kadar mevcut uygulamamızla devam ettirilmesine, bu tarihten sonraki sürecin gelişmelere göre ayrıca değerlendirilip açıklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.