2022 Yılı Faaliyet Raporu

27.02.2023

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesi ile 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince hazırlanmış olan “Necmettin Erbakan Üniversitesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu”na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.