Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Sonucu ve Başarı Listesi

21.01.2022

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının sözlü sınav aşamasına ilişkin sonuçlara ve başarı sıralamasına ulaşmak için tıklayınız

 

Sınav sonuçlarına itirazlar 5 (beş) iş günü içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, yapılan itirazlar itiraz süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içinde karara bağlanarak kesinleşen sınav sonuçları adaylara duyurulacaktır.