FACULTÉ DE TOURISME

Hakkında

Turizm Fakültesi 2012 yılında kurulmuştur. Bünyesindeki Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm Rehberliği ve Rekreasyon Yönetimi Bölümü olmak üzere toplam 4 bölümle lisans ve lisansüstü eğitim vermektedir. Mezunlarımızın kongre ve fuar işletmeciliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşların çeşitli kademelerinde otel, restoran, yemek fabrikaları, hava yolu şirketleri ve diğer yiyecek içecek işletmeleri, aşçılık okulları ve mutfak akademileri, üniversiteler, görsel ve basılı yayın kuruluşları, profesyonel turist rehberleri, konaklama ve seyahat işletmelerinde yönetici, rekreasyon ve serbest zamanların değerlendirmesine yönelik hizmetler sunan organizasyonlarla, kamu ve özel sektördeki her türlü turizm, sağlık ve hizmet sektörünün kurum ve kuruluşlarında yönetici veya yönlendirici olarak istihdam edilmek üzere akademik yaşamını sürdürmektedir.

Fakültemizin öncelikli amacı, çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim-öğretim sağlayarak ülkemiz turizm sektörü için nitelikli orta ve üst kademe yönetici adayları, profesyonel turist rehberleri, rekreasyon yöneticisi ve nitelikli şefler yetiştirmektir. Bunun yanında, turizm alanında kaliteli, güncel, uygulamaya dönük araştırmalar ve akademik çalışmalar yaparak bu alandaki bilgi üretimine katkıda bulunmak, turizm alanında üretilen bilgilerin kullanılması ve uygulanması ile turizm sektörünün ve toplumun gelişmesini sağlamak, Konya'nın sosyo-kültürel dokusuna uygun ulusal-uluslararası proje ve etkinliklerle bölgenin tanıtılmasına ve ekonomik kalkınmasına destek vermek de amaçlarımız arasındadır.

Eğitim, araştırma ve sektör işbirliği ile değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş, nitelikli turizm yöneticilerini yetiştirmek ve turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitim, araştırma ve hizmeti sürekli olarak geliştirmek için bilgi, program ve hizmet üreten evrensel bir lisans ve lisansüstü eğitim kurumu olmak Fakültemizin öncelikli hedefidir.

Fakültemiz bünyesinde Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümlerinin Yandal ve Çift Anadal uygulamaları mevcuttur.