Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı

Araç Talebi

Teknik gezi için araç talep eden bölümün Dekanlığa / Müdürlüğe konuyla ilgili dilekçe vermesi ve Dekanlığın / Müdürlüğün o dilekçeye istinaden içeriğinde "ders amaçlı teknik gezi Dekanlığımızca / Müdürlüğümüzce uygun görüşmüştür" ibaresi bulunan bir üst yazı ile Başkanlığımızdan araç talep etmesi gerekmektedir. Dilekçe ekinde aşağıda belirtilen Formlar kesinlikle olmalıdır.

Akademik-Kültürel ve Teknik Amaçlı Öğrenci Gezilleri Taşıt Kullanımı Yönergesi

1- İmzalı Öğrenci Listesi Örneği

2- Araç Güzergahı Form Örneği

***Gezi (Seyahat) Talimatnamesi