FACULTÉ DE TOURISME
18.04.2024

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Vize Mazeret Sınavı


2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi vize mazeret sınavları aşağıda belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Başvurular için aşağıda verilen dilekçe ve varsa mazeretini gösterir belge (rapor) ile birlikte şahsen Turizm Fakültesi Öğrenci İşleri birimine başvuru yapılması gerekmektedir. Şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. (Dilekçe imzalı olmak zorundadır.)
Belirtilen başvuru tarihlerinden önce ve sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Dilekçe için tıklayınız.29.04.2024-03.05.2024 Başvuru tarihi

08.05.2024 Başvuruların değerlendirilip olumlu-olumsuz listelerin web sayfasında ilan edilmesi

13.05.2024-17.05.2024 vize mazeret sınav tarihi