INSTITUT DES SCIENCES SOCIALES
20.05.2024

2023-2024 Bahar Yarıyılı AZAMİ SÜRELER Hakkında Önemli Duyuru (Öğrencilerin Dikkatine)

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 4 üncü maddesinin (s)  bendinde "Yarıyıl sonu: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, her akademik yıl için Senato tarafından belirlenen ve onaylanan akademik takvimde bütünleme notlarının sisteme son giriş tarihini"  olarak belirtilmektedir. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Bahar Yarıyılı azami sürelerle ilgili bilgilendirme aşağıda belirtilmiştir. 

Öğrenciler; öğrenci bilgi sistemine giriş yaparak sol taraftaki Genel İşlemler - Genel Bilgiler kısmından Yeni Kanuna göre yazan bölümde dönem sayısını görebilir.
 
2023-2024 Eğitim ve Öğretim Bahar Yarıyılı Azami Süreler Hakkında Bilgilendirme
2023-2024 Eğitim ve Öğretim Bahar Yarıyılında

Enstitüye Evrakları Son Teslim Etme Süreleri
1-Tezli Yüksek Lisans programı öğrencileri
 • 4. Dönemde olup dersler ve semineri tamamlama
 • 05 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamlanmadığında kaydı silinecektir.
 • 4. Dönemde olup ders ve semineri tamamlayıp, Tez Önerisi Formu ve eklerini eksiksiz teslim etmesi
 • 2024-2025 güz yarıyılı ders başlangıç tarihine kadar evrakları teslim edip ilk yönetim kurulunda tez önerisinin uygun görülmesi gerekmektedir. Aksi halde kaydı silinecektir.
 
 • 6. Döneminde olan Tez Savunma Talep Formu ve eklerini eksiksiz teslim etmesi
 
 • 13 Haziran 2024 tarihine kadar Tez Savunma Sınav Talep Formu ve eklerini eksiksiz teslim etmesi en geç savunma tarihi olarak 05 Temmuz 2024 tarihini aşmaması gerekmektedir. Aksi halde kaydı silinecektir.
 
 • 6. Döneminde olan Tez Savunma Tutanak Formunu ve eklerini eksiksiz teslim etmesi
 • 05 Temmuz 2024 tarihine kadar Tez Savunma Sınavına girip 08 Temmuz 2024 tarihine kadar tez savunma tutanak formunu eksiksiz teslim etmesi gerekmektedir. Aksi halde kaydı silinecektir.


2- Doktora programı öğrencileri
 
 • 4. Dönemde olup dersler ve semineri tamamlama
 • 05 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamlanmadığında kaydı silinecektir.
 • 5. Dönemi
 • 5. Döneminde olup, Mart-Nisan 2024 aylarında Doktora Yeterlik Sınavına girmeyen öğrencinin kaydı silinecektir.
 
 • 6. Dönemi
 • Ekim-Kasım 2023 aylarında Doktora Yeterlik Sınavına girip başarısız olan 6. Döneminde Mart-Nisan 2024 aylarında Doktora Yeterlik Sınavına girmeyen veya girip başarısız olan öğrencinin kaydı silinecektir.
 
 • Öğrencinin tez izleme komitesine sunduğu rapor, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Belirtilen süreler içerisinde raporunu hazırlayıp tez izleme komitesi üyeleri huzurunda sunmayan öğrenci başarısız sayılır. Üst üste 2 dönem veya aralıklı olarak toplamda 3 dönem başarısız olan
 
 
 • 05 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamlanmadığında kaydı silinecektir.
 
 • 12. Döneminde olan Tez Savunma Talep Formu ve eklerini eksiksiz teslim etmesi
 • 13 Haziran 2024 tarihine kadar Tez Savunma Sınav Talep Formu ve eklerini eksiksiz teslim etmesi en geç savunma tarihi olarak 05 Temmuz 2024  tarihini aşmaması gerekmektedir. Aksi halde kaydı silinecektir.
 
 • 12. Döneminde olan Tez Savunma Tutanak Formunu ve eklerini eksiksiz teslim etmesi
 • 05 Temmuz 2024 tarihine kadar Tez Savunma Sınavına girip 8 Temmuz 2024 tarihine kadar tez savunma tutanak formunu eksiksiz teslim etmesi gerekmektedir. Aksi halde kaydı silinecektir.
 
 • Yeterlikten başarılı olmuş ancak 6 Ay sonra Tez Konusu Önerisi Savunmasına girmeyen
 
 • 05 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamlanmadığında kaydı silinecektir.

3- Tezsiz Yüksek Lisans programı öğrencileri
 
 • Tezsiz YL. (3. Dönemi)
 • 05 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamlanmadığında kaydı silinecektir.

4- Diğer öğrencilerinden
 
 • Bilimsel Hazırlık programından başarısız olanlar
 • 05 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamlanmadığında kaydı silinecektir.
 • Yabancı Uyruklu olarak yerleşen, TÖMER eğitimine alınan ve 1 yılın sonunda Türkçe Yeterlik belgesini Enstitüye teslim etmeyenler
 • 05 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamlanmadığında kaydı silinecektir.
 • 7417 sayılı Af Kanunu ile Enstitümüze kayıt yaptırıp verilen sürelerde işlemlerini tamamlamayanlar
 • 05 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamlanmadığında kaydı silinecektir.