Coordinatrice Qualité et Accréditation

Yönetim Politikası

Kurumsal temel değerlerimizden olan adalet, özgürlük, etik ilkelere bağlılık, katılımcılık, sürdürebilirlik, şeffaflık ve yenilikçilik başlıkları çerçevesinde, modern yönetim tekniklerinden yaralanmak suretiyle kaynaklarını etkin ve etkili biçimde yararlanan ve sürekli iyileştirme ilkesiyle hareket eden bir üniversite olmaktır.