Coordinatrice Qualité et Accréditation

Kalite Hedefi

Fiziksel yapının iyileştirilmesi

Araştırma - geliştirme süreçlerinin yönetilmesi

Eğitim ve öğretimde sürdürülebilir başarının sağlanması

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi

Kurumsallaşma ve destek süreçlerinin iyileştirilmesi

Uygulama ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi