Coordinatrice Qualité et Accréditation
27.02.2024

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nde (Kalite Yönetimi Sistemi Eğitimi)" Verildi.


Üniversitemizde kalite bilincinin artırılması ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında, kalite süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapılması amacıyla düzenlenen eğitim gerçekleştirildi.
 
Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğümüz tarafından düzenlenen " Kalite  Yönetimi Sistemi Eğitimi" Hemşirelik Fakültesinde 27 Şubat 2024 tarihi saat 11.00’da tek oturumla gerçekleştirildi.


Toplantı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır FEYZİOĞU’nun açılış konuşmasıyla başladı. Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet TÜRKAN’ın, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)’a her yıl düzenli olarak gönderilen Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’i güçlü kılan birimlerin hazırlamış olduğu Birim İç Değerlendirme Raporunun (BİDR) içeriğine ve önemine vurgu yaptı. Özellikle Birimlerin hazırlamış oldukları BİDR raporlarının PUKÖ çerçevesinde ve olgunluk düzeyinde tam olarak ölçülebilmesi için hazırlanacak olan Stratejik Planın katkılarına dair ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Türkan, Stratejik planın hazırlanmasında ihtiyaç analizlerinin yapılması, paydaş görüşlerinin alınması, bu doğrultuda kurumun misyon, vizyon, amaç ve hedeflerinin oluşturulması ile performans göstergelerinin tanımlanmasının kurumun geleceğe dair somut adımlarla ilerlemesine büyük katkı sağlayacağını belirtti.
Prof. Dr. Türkan, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’ne (TYYÇ) yerleştirilecek yeterliliklere yönelik öğrenme kazanımlarının tanımlanması ve öğrenme kazanımları ile bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlanması süreci ile igili bilgilendirmelerde bulundu.
Eğitim soru ve cevaplar sonrasında geleceğe dair iyi temennilerle sona erdi.