İç Denetim Birimi Başkanlığı

Üçüncül Düzey Mevzuat

 1. Kamu İç Denetim Genel Tebliği
 2. Üst Yönetici Rehberi
 3. Kamu İç Denetim Rehberi
 4. Kamu İç Denetim Standartları
 5. Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları
 6. Kamu İç Denetçi Sertifika Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller
 7. İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
 8. 5018 Sayılı Kanunun Geçici 21. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller
 9. 5018 Sayılı Kanunun Geçici 21. Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamındaki Sertifika Eğitimi ve Sınavlarına İlişkin Esas ve Usuller
 10. İç Denetçi Atamaları ve İç Denetim Uygulamaları Genelgesi
 11. 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi
 12. Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) Kullanım Yönergesi
 13. Kamu BT Denetim Rehberi

İlgili mevzuata ulaşmak için Tıklayınız...