FACULTÉ DE DROIT

Prof. Dr. Nuran Koyuncu

Koyuncu Ordu’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamlamıştır. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2000 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Kamu Hukuku Hukuk Tarihi alanında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2001 yılında Hukuk Tarihi alanında “Osmanlı Devleti`nde Merkeziyetçilik Prensibi ve Hukuk Sistemine Etkileri” isimli teziyle Bilim uzmanı, 2006 yılında İslam Hukuku`nda ve Osmanlı uygulamasında Şûra” isimli teziyle Hukuk Tarihi doktoru unvanını elde etmiştir. 2003 yılında ABD California Berkeley Üniversitesinde 6 ay süreyle doktora teziyle ilgili çalışmalar yapmıştır. 2009 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2012 Yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Kürsüsünde göreve başlamıştır. 2015 Yılında Hukuk Tarihi alanında Doçent unvanını almıştır. Aynı yıl Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Hukuk Tarihi Anabilim dalında göreve başlamıştır. 2020 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilimdalı’nda Profesör unvanını kazanmıştır. 2021 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekan vekili olarak atanmıştır. Koyuncu aynı zamanda Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergi editörlüğü ve Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Alanı ile ilgili çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır.