Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Hakkımızda

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Üniversite ve birimlerinin tüm paydaşlar nezdinde itibarını korumak ve yükseltmek üzere iletişim çalışmaları yürütmekte olup, kurumsal iletişimin alanına giren tüm iletişim, tanıtım ve pazarlama iletişimi süreçlerinin bütünsel bir algıya hizmet edecek düzeyde entegrasyonunun sağlanması ve koordinasyonundan sorumludur.