Faculty of Nursing
08.03.2023

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. Tüm Dünya’da bugün insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. 2023 yılı Uluslararası Kadınlar Günü teması, “DigitALL: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için İnovasyon ve Teknoloji” olarak belirlenmiştir. Bu tema, Birleşmiş Milletler tarafından ‘inovasyon, teknolojik değişim ve dijital çağda cinsiyet eşitliğine ulaşmak ve tüm kadın ve kız çocukların güçlendirilmesine yönelik eğitim temeline dayanmaktadır.
Tüm Dünya kadınları, eğitimdeki eşitsizlik ve yoksulluk nedeni ile fırsatlara erişmede güçlük yaşamaktadır. Günümüz dijital devrimi ile hayatımızın büyük bir alanı teknolojiye bağımlıdır. Ancak parmaklarımızın ucundaki dijital Dünya’ya erişim, yoksulluğun gölgesindeki birçok kadın için oldukça güçtür. Dünya genelinde kadınların internete erişimi erkeklere göre daha az düzeydedir. Bilim, teknoloji, mühendislik ile ilgili alanlarda kadınların geride kalmaması için internete erişim, dijital becerileri geliştirme fırsatı bulunmalıdır. Bu nedenle kapsayıcı, dönüştürücü teknoloji ve dijital eğitim ihtiyacı kadınlar için çok önemlidir. Tarih boyunca çok sayıda kadın, bilimsel çalışmaları ve buluşları sayesinde insanlığın bir adım daha ilerlemesine katkıda bulunmuştur. Kadınların teknolojiyle buluşması, daha yaratıcı çözümlerle sonuçlanacaktır.
Ülkemizde son günlerde yaşadığımız depremler büyük bir yıkıma yol açmıştır. Kadınları deprem, savaş, göç gibi durumlarda dezavantajlı duruma getiren en önemli etmenlerden biri de eğitim eksikliğidir ve bu kırılganlığı artıran bir faktördür. Ülke olarak içinden geçtiğimiz süreçte afetten etkilenen, tüm insanların eğitime, teknolojiye ulaşmaları ve normal yaşantılarına dönebilmeleri için tek yürek olmaya ihtiyacımız olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz. Tüm kadınların Dünya Kadınlar gününü kutluyoruz. Önyargı, klişeler ve ayrımcılık içermeyen cinsiyet eşit, adil ve kapsayıcı, farklılıkların değerli görüldüğü ve kutlandığı bir Dünya’ da hep beraber eşitliği gerçekten kucaklayıp destekleyebileceğimize inanıyoruz.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           
 

 
 
 
 
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı